INSTALLATION

Bergexpandern är en snabb, säker och mångsidig krok för upphängning.
Den består av en stålstång med en smidd öppen krok i ena ändan och en
expanderhylsa av plast i den andra. Installation är snabb och enkel.

När stången vrids medurs, tvingas två koner att förskjutas inuti expanderkroppen som därmed expanderar. Expansionen sker jämnt utmed expansionskroppens
hela längd vilket medför att maximal kontaktyta uppnås.

Bergexpandern är lätt att ta bort, till och med efter många års installation.
Stången vrids ett par varv moturs och därefter pressas stången in mot expanderhylsan. Expandern kan enkelt dras ut och är färdig att återanvändas.

Bergexpandern används i gruvor, tunnlar, bergrum och liknande utrymmen
där man har behov av ett pålitligt fästelement. Expanderhylsan finns i olika
diametrar som är anpassade till förekommande borrdimensioner för gruvindustrin. Användningsområdet är som sagt brett. Till exempel kan Bergexpandern fästas i tak av sten, betong eller tegel.

Montage och kontroll

  1. Borra ett hål med diameter enligt tabellen.
  2. Tryck in Bergexpandern i det borrade hålet.
  3. Vrid kroken medurs tills Bergexpandern har ett fast grepp i hålet. Varning! Ett för högt vridmoment kan skada expandern.
  4. Kontrollera med provlast att Bergexpandern sitter fast ordentligt. Se tabellens värden för maximal tillåten belastning.
  5. Inspektera regelbundet upphängningarna med tanke på skador och överbelastning. Bergexpander AB kan inte garantera de i tabellen angivna maximala lasterna eftersom borrhålets egenskaper inte är kända för oss.

TYP

C16

C28

C32

C42

Total längd, mm

Rekommenderad borrstorlek, mm

Maximal upphängningslast, kg

268

16

100

325

28-31

420

343

32-38

420

343

43-48

420

KONTAKT

El-Supply AB har förvärvat Bergexpander AB på www.el-supply.se finns mer information och kontaktuppgifter.

Copyright 2015 Bergexpander, alla rättigheter reserverade.