ALLMÄN INFO

DEN ÅTERANVÄNDBARA BERGBULTEN

Bergexpander är ett återanvändbart fästelement som är avsett för både permanent och temporärt bruk. Bergexpander finns i fyra olika dimensioner C16, C28, C32 samt C42. Bergexpander har använts i över 30 år inom gruvindustrin, vid tunneldrivning samt vid en mängd andra typer av berg- och betongarbeten. Över två miljoner Bergexpander har hitintills använts vid olika anläggningar runt om i världen.
Den öppna kroken gör att bergbulten har ett stort användningsområde. Normalt placeras bärlinan i den öppna kroken och låses sedan fast genom att kroken vrids. Bergbulten kan användas till upphängning av rör, kanaler, elektriska kablar, kabelstegar, ventilation, lyftanordningar och andra typer av produktionsutrustning. Det stora användningsområdet, den snabba installationen och det faktum att den kan återanvändas gör att den blir kostnadseffektiv i jämförelse med andra lösningar.
Bergexpander är väl beprövad och används bland annat vid LKAB’s underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget.

KONTAKT

El-Supply AB har förvärvat Bergexpander AB på www.el-supply.se finns mer information och kontaktuppgifter.

Copyright 2015 Bergexpander, alla rättigheter reserverade.